Fantasie creëert vrijheid.

De Ambassadeur van de Fantasie heeft programma’s ontwikkeld waarin mensen worden uitgedaagd om hun hersenen in een andere stand te zetten. Van de werk- en kennisstand naar de fantasiemodus.

Denkend vanuit de fantasie  boort de mens een andere bron van zichzelf aan. Een bron waarin onvermoede krachten en talenten schuilen, die zichtbaar worden voor  jezelf en/of teamleden. Vanuit het element van fantasie worden mensen en organisaties uitgedaagd om uit het normale denkpatroon te stappen en zaken van een andere kant te belichten. Dit levert waardevolle inzichten en handvatten op die op duurzame wijze toepasbaar zijn voor individuen en teams.

De Ambassadeur van de Fantasie maakt in haar programma’s gebruik van verschillende methodieken zoals storytelling, verbeeldingstechnieken en improvisatie.

De programma’s worden op maat gemaakt en nemen uw wensen als uitgangspunt.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op.

contact